SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 04/10/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Lợi nhuận tại F88 giai đoạn 2016 -2020 tuy tăng trưởng nhưng rất khiếm tốn. Trong khi dòng vốn lại liên tục đổ về qua phát hành trái phiếu. Liệu có tương xứng với lợi nhuận đang có?