SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030".