Vinamilk

Tầm quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

(SHTT) - Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản kinh doanh giá trị, là công cụ cạnh tranh hữu hiệu và là năng lực nội sinh hàng đầu cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của tài sản vô hình này.

 Nguồn: VTV2


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE