Vinamilk
Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động được cấp bằng độc quyền

Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động được cấp bằng độc quyền

(SHTT) - Nhằm giải quyết những hạn chế của các phương pháp tưới thông minh phổ biến hiện nay, nhóm các nhà nghiên cứu tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội đã tìm ra một giải pháp tưới ngầm kết hợp bón phân giúp tiết kiệm nước và giảm sức lao động.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE