Vinamilk
WiFox: giải pháp giúp mạng Wi-Fi nhanh gấp 7 lần

WiFox: giải pháp giúp mạng Wi-Fi nhanh gấp 7 lần

Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học North Carolina State (Mỹ) đã phát triển một phần mềm mang tên WiFox giúp cải thiện chất lượng đường truyền của các mạng Wi-Fi công cộng.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE