Vinamilk
Apple - Samsung và cuộc tranh chấp bản quyền thiết kế

Apple - Samsung và cuộc tranh chấp bản quyền thiết kế

Phiên tòa phân xử việc Apple đòi Samsung bồi thường số tiền kỷ lục 2,5 tỷ USD đã bắt đầu ngày 30/7 tại Mỹ và kết quả dù nghiêng về bên nào cũng sẽ có tác động không nhỏ đến thị trường smartphone và tablet. 

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE