Sea Bank
Cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm măng tre Bát Bộ Yên Bái

Cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm măng tre Bát Bộ Yên Bái

(SHTT) - Ngày 28/12/2020, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành Quyết định số 4918/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00099 cho măng tre Bát Độ Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE