Vinamilk
Ngại kiện tụng, Microsoft bỏ tên gọi Metro

Ngại kiện tụng, Microsoft bỏ tên gọi Metro

 Hãng phần mềm Microsoft vừa quyết định loại bỏ tên gọi “Metro” trong các sản phẩm của mình bởi từ này đã vô tình trùng một thương hiệu đã đăng ký từ trước.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE