Vinamilk
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý nông sản tại nước ngoài: Doanh nghiệp Việt thờ ơ?

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý nông sản tại nước ngoài: Doanh nghiệp Việt thờ ơ?

(SHTT) - Trong những năm gần đây, số lượng chỉ dẫn địa lý nông sản tại Việt Nam tăng mạnh. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn đang thờ ơ trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý nông sản Việt tại nước ngoài, gây ra nhiều rủi ro cho sản phẩm khi xuất khẩu.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE