Vinamilk
Hồ sơ đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

Hồ sơ đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

Câu hỏi: Tôi là một nhà nhiếp ảnh và tôi vừa thực hiện xong một tác phẩm nên muốn đăng ký bản quyền nhiếp ảnh. Vậy cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký bản quyền nhiếp ảnh cần những gì?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE