Vinamilk

Tác phẩm không đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ không?

Câu hỏi: Tôi mới sáng tác xong một tác phẩm văn học và không biết đăng ký bảo hộ quyền tác giả ở đâu. Vậy cho tôi hỏi nếu tôi không đăng ký thì có được bảo hộ quyền tác giả không?

Trả lời:

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả

Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về căn cứ phát sinh quyền sở hữu trí tuệ như sau:

“1.Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.”

Theo đó, quyền tác giả đối với tác phẩm bạn sáng tác được phát sinh khi đáp ứng đủ hai yếu tố là tính sáng tạo và được thể hiện dưới hình thức vật chất, cho dù bạn không đăng ký vẫn được pháp luật bảo hộ.

tac pham khong duoc dang ky co duoc bao ho khong

 

Đăng ký quyền tác giả

Khoản 1 Điều 37 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: “Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá - Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở”.

Căn cứ theo quy định pháp luật, tác phẩm văn học của bạn được bảo hộ quyền tác giả kể từ khi được hoàn thành dưới dạng vật chất nhất định và có yếu tố sáng tạo vì quyền tác giả là quyền tự phát sinh.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc chứng minh tác giả khi có mẫu thuẫn tranh chấp xảy ra, bạn nên đăng ký quyền tác giả bằng cách nộp đơn tới tới Cục bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc Sở Văn hóa – Thông tin nới bạn cư trú hoặc có trụ sở.

Căn cứ pháp lý

- Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí  tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009;

- Khoản 1 Điều 37 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự , Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo netlaw