SOS Đà Nẵng - các bài viết về SOS Đà Nẵng, tin tức SOS Đà Nẵng

  • SOS Đà Nẵng: Sáng kiến nhỏ, tấm lòng lớn

    SOS Đà Nẵng: Sáng kiến nhỏ, tấm lòng lớn

    Tin tức

    (SHTT) - Không quản đêm hôm mưa gió, khi thành phố đã lên đèn, những chàng trai đầy sức trẻ lại tập hợp. Họ làm công việc thật giản dị nhưng cũng thật cao cả và thấm đậm nhân văn: "Giúp những người bị sự cố phương tiện trên đường lúc giữa đêm".