SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 25/06/2024
  • Click để copy

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Những kết quả đạt được sau 5 tháng đầu năm 2023

06:23, 04/06/2023
(SHTT) - Năm 2023 là năm bản lề của giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Do đó, trong 5 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và công tác được giao, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng có 7 tháng cuối năm.

Ngày 31/5/2023, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và đại diện các Ban chủ nhiệm các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác khoa học và công nghệ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và những kiến nghị, đề xuất của ngành khoa học và công nghệ cần Thành phố tháo gỡ, xử lý trong thời gian tiếp theo.

16.11

 

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND…

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; cùng các nhà khoa học là Chủ nhiệm các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Sở đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Những kết quả tích cực trong 5 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo, năm 2023 là năm bản lề của giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Căn cứ các Chương trình, kế hoạch của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các cấp, các ngành và nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, hoạt động KH&CN trên địa bàn đã được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về cơ bản các nhiệm vụ theo Chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất do UBND Thành phố giao đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 và tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU (tổ chức vào ngày 19/5/2023).

Sở đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa học, công nghệ năm 2023 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.  Đồng thời tham mưu xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố quản lý các mặt  thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đề xuất chính sách cụ thể về “Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”; Giải pháp nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia công nghệ, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc tế tham gia các Chương trình, dự án khoa học và công nghệ của Thành phố để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình, Kế hoạch của UBND Thành phố đều được Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Sở đã tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2023. Hiện nay, Sở đã thực hiện quy trình tuyển chọn và lựa chọn được 40/42 nhiệm vụ đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2023. Cùng với đó, Sở tiến hành công tác quản lý các đề tài, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch năm 2023 triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

Các hoạt động quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền về KH&CN, về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, về công tác ISO, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tiếp tục được chú trọng triển khai và mang lại những kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực KH&CN đã được quan tâm, kiện toàn đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nhằm phát huy những kết quả tích cực đã đạt được và thực hiện tốt các kế hoạch trọng tâm đã đề ra, trong 7 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung, bao gồm: 

1. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình, Kế hoạch của UBND Thành phố, trong đó trọng tâm vào Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/5/2023 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tham mưu xây dựng, trình đúng thời hạn các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đã đăng ký trình trong năm 2023. Tham gia xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Tham gia các nội dung thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trong nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Chương trình 07-CTr/TU trong đó tập trung vào kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình.

4. Thành lập và vận hành Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội. Chủ trì và tham gia các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ (tổ chức Techfest Vùng Thủ đô).

5. Tổ chức làm việc với các Sở, ngành, quận huyện thị xã, trường đại học, viện nghiên cứu để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố.

6. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành đoàn Hà Nội thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

7. Tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác với các địa phương trên cả nước, đặc biệt Vùng Đồng bằng sông Hồng.

16.13

 

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở cũng đề xuất, kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của với Thành phố một số vấn đề liên quan đến việc: tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học và công nghệ; Đề án Sàn giao dịch và công nghệ Hà Nội; Đề án Vườn ươm công nghệ và Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; việc quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Tổ chức Techfest Vùng Thủ đô năm 2023 và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nhận thức, cố gắng, nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2023.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần tiếp tục được thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng yếu như: thực hiện, hoàn thành các mục tiêu Chương trình 07; tích cực triển khai Đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Thành phố Hà Nội và các nhiệm vụ thường xuyên như hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân…

16.15

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đặc biệt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đổi mới cách làm, chủ động hơn trong việc xác định các nhiệm vụ chiến lược khoa học và công nghệ của Thủ đô, huy động các sở, ban, ngành, địa phương của Thành phố vào cuộc, tham gia đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, dùng khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Trong đó nghiên cứu, đề xuất và tập trung nguồn lực tiến hành những nhiệm vụ, đề tài khoa học mang tính đột phá, tính cách mạng, tạo ra những kết quả ứng dụng được vào thực tế, có những giải pháp cơ bản, hiệu quả, thực tế, tạo “cú huýnh” đối với sự phát triển của Thủ đô như: úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm sông hồ, rác thải, không khí, những thách thức an ninh phi truyền thống… Cùng với đó là tham mưu các nội dung đề suất Thành phố trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng như những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp thu ý kiến và tổ chức thực hiện ngay những nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện và các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các nhà khoa học tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Bộ Công an mới đây đã ban hành Thông tư 16/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân. Theo đó, thẻ căn cước sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 1/7/2024 với nhiều điểm mới về các trường thông tin bao gồm trên thẻ.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Cùng khám phá những bí quyết mà các TDSers tài năng của Dewey Hải Phòng đã áp dụng để thành công nhận được những xuất Học bổng quốc tế danh giá.
Tin tức 18 giờ trước
"The Start Up" - Khởi nghiệp thực tế là chuỗi chương trình độc quyền do Hệ sinh thái khởi nghiệp DGroup Holdings và Công ty Cổ phần DSTORE tổ chức nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường chinh phục thành công.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Số hóa là cách vừa giúp bảo tồn, phát huy giá trị di sản vừa quảng bá, khai thác để phát triển du lịch đem đến những trải nghiệm mới cho du khách.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) vào ngày 28/6/2024.