Smart home – Smart living - các bài viết về Smart home – Smart living, tin tức Smart home – Smart living

  • SMART HOME – SMART LIVING: Sự tiện lợi đẳng cấp

    SMART HOME – SMART LIVING: Sự tiện lợi đẳng cấp

    Tin Tổng hợp

    Với sự ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0, các thành tựu công nghệ đã và đang nâng tầm chất lượng cuộc sống. Việc áp dụng các trang thiết bị thông minh trong các sản phẩm Bất Động Sản đã tạo nên khái niệm mới - Khái niệm về Smart Home.