Smart Contract - các bài viết về Smart Contract, tin tức Smart Contract

  • Ứng dụng Smart Contract cho lộ trình giá ETM

    Ứng dụng Smart Contract cho lộ trình giá ETM

    Khoa học - Công nghệ

    (SHTT) - Trong những năm gần đây, các ứng dụng của công nghệ blockchain đã được ứng dụng rộng rãi trong hợp đồng thông minh. Ethersmart - một công ty Fintech kỳ lân đến từ Dubai, đang tìm cách nâng cấp hợp đồng thông minh lên một giới hạn cao hơn bằng cách áp dụng nó vào lộ trình giá mã thông báo ETM.