Tóm lại, mua nhà hay không mua nhà khi tuổi còn trẻ là câu hỏi không phải có đáp án đúng sai mà tùy thuộc từng điều kiện, hoàn cảnh và khả năng của mỗi người. Dù có nhà hay phải ở thuê, điều quan trọng vẫn phải làm là chăm chỉ, siêng năng làm việc và tích lũy tài chính thay vì phung phí vô độ, không có kế hoạch cụ thể.