Sea Bank

Sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy có xâm phạm quyền tác giả?

Câu hỏi: Tôi đang là giáo viên toán của một trường cấp 3, trong buổi giảng dạy sắp tới nhằm mục đích giảng dạy nên tôi muốn sao chép kết quả nghiên cứu khoa học cấp thành phố của một thầy giáo khác. Vậy tôi có cần xin phép tác giả hay phải trả tiền nhuận bút, thù lao hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì pháp luật Việt Nam cho phép các trường hợp sau đây khi sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

+ Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

+ Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

+ Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

+ Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

+ Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, xét với trường hợp của bạn, do hành vi tự ý sao chép kết quả nghiên cứu khoa học của người khác nhằm mục đích giảng dạy nên hành vi của bạn không phải xin phép cũng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

Theo luật Thái An