Sea Bank

Sao chép chương trình máy tính có cần xin phép không?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học, tôi có tìm hiểu được một chương trình máy tính đã được công bố và rất phù hợp với đề tài tôi nghiên cứu. Vậy tôi muốn sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của mình thì tôi có phải xin phép, trả tiền thù lao không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ, thì các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

“a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng".

sao chep chuong trinh may tinh

 Sao chép chương trình máy tính có cần xin phép không?

Đồng thời các trường hợp quy định tại điều này phải mang tính chất phi thương mại, không gây phương hại đến quyền và lợi ích của tác giả tác phẩm. Tuy nhiên, việc tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân  (điểm a, khoản 1 Điều 25) không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ. Khoản 3 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

“3. Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.”

Do vậy, khi bạn muốn tự sao chép một bản chương trình máy tính đã được công bố nhằm mục đích nghiên cứu khoa học thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ xin phép và phải trả tiền.

Căn cứ pháp lý:

Điều 25, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Theo netlaw