Vinamilk

Sao chép 1 bản phần mềm diệt virus có vi phạm luật không?

Câu hỏi: Tôi có sao chép phần mềm diệt virus của tập đoàn BKAV Việt Nam từ một đĩa được mua của bạn tôi, như vậy có phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả không?

Trả lời:

Hiện nay tình trạng sử dụng các chương trình máy tính lấy trên mạng hoặc sao chép một cách tràn lan đã ảnh hưởng lớn đến quyền của chủ sở hữu chương trình máy tính hay nói cách khác là những hành vi này đã xâm phạm quyền tác giả. Chúng tôi xin được giải thích rõ hơn về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 6 điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì các hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 điều 25 của luật này thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

sao chep ban diet virus

 Sao chép 1 bản phần mềm diệt virus có vi phạm luật không?

Theo đó điểm a và điểm đ khoản 1 của điều 25 quy định về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

Như vậy các hành vi sao chép thuộc 1 trong 2 trường hợp nêu trên thì không bị coi là xâm phạm quyền tác giả. Tuy nhiên khoản 3 điều 25 của luật này lại có quy định như sau: 

- Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc

- Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp không áp dụng tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Do vậy việc sao chép các chương trình máy tính cụ thể là phần mềm diệt virus để sử dụng là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Theo Luật Thái An