SO HUU TRI TUE
NASA chuẩn bị công bố các hình ảnh thiết kế của căn cứ đầu tiên của con người

NASA chuẩn bị công bố các hình ảnh thiết kế của căn cứ đầu tiên của con người

(SHTT) - Nhằm phục vụ mục mục tiêu xây dựng các căn cứ, tiền đồn để con người có thể sống thử nghiệm trên hành tinh Đỏ, NASA đã phát động cuộc thi thiết kế để tìm ra những thiết kế xuất sắc nhất cho mục tiêu biến sao Hỏa thành thuộc địa của con người.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE