Vinamilk
Chế tạo thành công chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm hữu cơ 'phổ rộng' cho ngành thủy sản Việt Nam

Chế tạo thành công chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm hữu cơ 'phổ rộng' cho ngành thủy sản Việt Nam

(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu thành công chế phẩm vi sinh 'phổ rộng' hiệu quả ở cả môi trường nước mặn và nước lợ giúp giải quyết một trong những vấn đề ô nhiễm chất thải hữu cơ của ngành thủy sản.

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE