Vinamilk
Kỹ sư Việt Nam tự chế tạo 3 mô hình vệ tinh

Kỹ sư Việt Nam tự chế tạo 3 mô hình vệ tinh

(SHTT) - MicroDragon, NanoDragon và PicoDragon là 3 vệ tinh do người Việt Nam tự chế tạo, trong đó mẫu PicoDragon nhỏ nhất đã được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013.

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE