Vinamilk
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế cho quy trình sản xuất chế phẩm berberin không đắng của DK Pharma

Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế cho quy trình sản xuất chế phẩm berberin không đắng của DK Pharma

(SHTT) - Với nhiêu ưu điểm vượt trội berberin là dược phẩm quen thuộc trong điều trị các bệnh về đường ruột, tuy nhiên, tính đắng của nó lại gây khó khi sử dụng cho trẻ em. Để giải quyết bài toán này, DK Pharma đã tạo ra quy trình sản xuất chế phẩm berberin không đắng và được cấp bằng độc quyền sáng chế.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE