Vinamilk
Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 12/2019

Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 12/2019

(SHTT) - Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ đã đưa ra danh sách chi tiết Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2019 với 28 bằng. Điều này cho thấy sự sáng tạo ngày càng cao của người Việt Nam.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE