sáng chế thay đổi thế giới của người Nga - các bài viết về sáng chế thay đổi thế giới của người Nga, tin tức sáng chế thay đổi thế giới của người Nga

  • 5 phát minh thay đổi thế giới của người Nga

    5 phát minh thay đổi thế giới của người Nga

    Khoa học - Công nghệ

    (SHTT) - Nhân loại không thể phủ nhận những đóng góp khoa học vĩ đại của người Nga đã tạo nên những thay đổi lớn trong sự phát triển của thế giới con người. Những phát minh mang tính cách mạng của người Nga hiện đã trở thành nguồn gốc cho sự phát triển của những công nghệ hiên đại nhất hiện nay.