Vinamilk
Dính vi phạm, 3 tên miền của Công ty Gold Game Việt Nam bị tạm dừng hoạt động

Dính vi phạm, 3 tên miền của Công ty Gold Game Việt Nam bị tạm dừng hoạt động

(SHTT) - Mới đây, VNNIC đã tạm dừng hoạt động của 3 tên miền thuộc Công ty Gold Việt Nam theo đề nghị của Cục PTTH&TTĐT do vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử G2 trên mạng khi chưa được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE