Sea Bank

Sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường cần đăng ký những gì?

Câu hỏi: Công ty tôi hiện nay đang muốn sản xuất một số sản phẩm hàng hóa muốn bán ra thị trường, vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp, nếu muốn đưa các sản phẩm đó ra thị trường thì cần phải đăng ký những gì?

Trả lời:

Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau: 

Để đưa hàng hóa ra thị trường thì theo quy định của pháp luật hiện nay bạn sẽ phải lựa chọn các phương thức đăng ký sao cho phù hợp với mục đích cũng như quy định về điều kiện để đưa hàng hóa ra thị trường như sau:

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu của mình trong phạm vi lãnh thổ đã đăng ký để tránh xâm phạm nhãn hiệu khác. Ngoài ra, khi tiến hành đăng ký có thể biết được nhãn hiệu đã có ai đăng ký chưa?

san pham hang hoa

 

Đăng ký kinh doanh

Bạn cần xem xét xem doanh nghiệp của bạn đã đăng ký kinh doanh ngành nghề bán lẻ hàng hóa hay bán buôn chưa. Nếu chưa đăng ký sẽ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trên Sở kế hoạch đầu tư.

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Mục đích của việc đăng ký này nhằm nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường...

Đăng ký lưu hành sản phẩm

Theo quy định của pháp luật thì một số sản phẩm cần phải đăng ký lưu hành khi đưa ra ngoài thị trường.

Đăng ký kiểu dáng, sáng chế, bản quyền

Để chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế thì chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục đăng ký và phạm vi bảo hộ theo đó sẽ được xác định trong văn bằng.

Đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm

Mục đích của việc đăng ký này nhằm phục vụ bán hàng tự động, quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Theo luật Thái An