Sea Bank

Road to APEC Market

(SHTT) - Từ nay đến ngày 27/12/2017, hơn 200 doanh nhân và nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ,… tham dự chương trình World Best Practices Forum 2017 lần thứ 3 tại Việt Nam với chủ đề Road to APEC market.

Là chủ đề trong chuỗi sự kiện giới thiệu đến doanh nghiệp cách tiếp cận thị trường APEC, gồm 21 quốc gia thành viên. APEC chiếm khoảng 50% thị trường thương mại và 60% GDP toàn cầu. Đây là một thị trường đầy tiềm năng, được đánh giá là diễn đàn ươm mầm cho nhiều nền kinh tế phát triển - đó chính là Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Việt Nam là thành viên đang có những bước phát triển đáng chú ý. Nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu rõ hơn về diễn đàn này, BusinessPro và VCCI (Viện Công nghệ Quản lý Giáo dục (ITME) là đơn vị phối hợp) cùng tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu đến doanh nghiệp cách tiếp cận thị trường APEC.

avatar_template

World Best Practices Forum 2017 lần thứ 3 tại Việt Nam với chủ đề Road to APEC market.  

Từ nay đến ngày 27/12/2017, hơn 200 doanh nhân và nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ, … tham dự chương trình World Best Practices Forum 2017 lần thứ 3 tại Việt Nam với chủ đề Road to APEC market. Thời gian này có 4 hoạt động diễn ra là: Hoạt động tham gia cổng thông tin doanh nghiệp APEC và toàn cầu trên website www.bmatching.global (miễn phí và tiếp nhận đăng ký từ ngày 27/09/2017 đến ngày 27/10/2017). Hoạt động 2 là Giải Gôn Đường đến thị trường APEC (dành cho nhà đầu tư, diễn ra ngày 03.11.2017 tại TP. HCM). Hoạt động 3 là Diễn đàn Đường đến thị trường APEC (diễn ra ngày 16.12.2017 tại TP. HCM). Hoạt động 4 là Hỗ trợ truyền thông cho doanh nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp APEC và toàn cầu (miễn phí và chương trình diễn ra từ ngày 27/11/2017 đến ngày 27/12/2017).

Duy Khanh


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE