Vinamilk

Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, trong quá trình thực hiện làm đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho những sản phẩm của doanh nghiệp, tôi thấy có mục “Quyền ưu tiên”. Vậy “Quyền ưu tiên” ở đây là gì? Làm thế nào để tôi biết được mình có thuộc vào quyền ưu tiên không?

Trả lời:

Trong trường hợp trên, đầu tiên doanh nghiệp cần phải nắm rõ quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu để nắm được những thông tin quy định về quyền hạn được ưu tiên dành cho doanh nghiệp. Để nắm bắt được điều này chắc chắn doanh nghiệp của bạn phải được tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu từ những luật sư có chuyên môn.

Quyền ưu tiên cho doanh nghiệp trong đăng ký nhãn hiệu

Quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm là quyền của người nộp đơn trên cơ sở đơn hợp lệ lần đầu đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên đã tham gia ký kết vào Nghị định thư Madrid có quy định về quyền ưu tiên. Khi đó, trong thời gian nhất định, người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ logo, bảo hộ thương hiệu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ tại quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp dùng ngày với đơn đầu tiên.

quyen uu tien trong dang ky nhan hieu

 Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Việc có được quyền ưu tiên sẽ giúp doanh nghiệp có được cơ hội đăng ký cũng như bảo hộ nhãn hiệu dành cho sản phẩm trước những công ty khác. Ví dụ, Công ty A đã từng nộp đơn làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu BIBI tại Anh vào 19/4/2016 và được chấp nhận đơn hợp lệ và đang trong quá trình thẩm định nội dung. Khi đó, tại Việt Nam, công ty B nộp đơn đăng ký với nhãn hiệu BIBI như công ty A vào 19/5/2016. Ngày 15/7/2016, công ty A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam với nhãn hiệu BIBI và xin hưởng quyền ưu tiên, khi đó công ty sẽ được coi như đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu BIBI vào ngày 19/4/2016. Và như vậy, công ty B sẽ không được chấp nhận đơn bảo hộ nhãn hiệu với nhãn hiệu BIBI.

Các bạn có thể thấy việc đăng ký bản quyền tác giả và đăng ký nhã hiệu là vô cùng quan trọng để tránh trường hợp tranh chấp không đang có xảy ra, hạn chế rủi ro cho cá nhân và doanh nghiệp.

Điều kiện được hưởng quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Theo luatgiaphat