Sea Bank

Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư rằng trước khi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được công bố thì chủ nhân có được quyền sử dụng không và quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất: Trường hợp trước ngày đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được công bố mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

quyen su dung truoc doi voi sang che kieu dang cong nghiep

 Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Thứ hai: Người có quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp cho phép.

Căn cứ pháp lý:

Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Theo netlaw


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE