Vinamilk
Anh mở quỹ tài trợ nghiên cứu về COVID-19 tại Việt Nam

Anh mở quỹ tài trợ nghiên cứu về COVID-19 tại Việt Nam

(SHTT) - Theo thông tin mà Đại sứ quán Anh mới thông báo cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam, Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) và Quỹ Newton của Anh bắt đầu mở đợt tài trợ mới cho các nhà khoa học tại các quốc gia đang phát triển để nghiên cứu về COVID-19.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE