Vinamilk

Quảng Ninh: Đến bao giờ Dự án Hồ chứa nước Khe Ngày mới được triển khai?

Nhiều lần tiếp xúc cử tri bà con cũng đã ý kiến nhiều lần về việc huyện Bình Liêu thúc đẩy thi công dự án hồ chứa nước Khe Ngày. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Dự án hồ chứa nước Khe Ngày được coi là một trong những dự án lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho trên 11.000 nhân khẩu thuộc xã Vôi Ngại và thị trấn Bình Liêu của huyện Bình Liêu.

Thời điểm hiện tại người dân hai khu vực nói trên vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Cùng với đó trên 165ha diện tích trồng lúa, hoa màu tại hai vùng này vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên, chưa có hệ thống đập hồ cung cấp nước tưới tiêu phục vụ cho canh tác nông nghiệp.

Khu vực Khe Ngày (xã Vô Ngại) dự kiến sẽ triển khai thi công Dự án hồ chứa nước.

Dự án Hồ chứa nước Khe Ngày được đầu tư nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho 11.625 nhân khẩu của các thôn: Nà Cắp, Bản Ngày I, Bản Ngày 2, Tùng Cầu, Pắc Chi, Bập Bùng (xã Vô Ngại) và thị trấn Bình Liêu; phục vụ nước tưới tiêu cho 165ha diện tích trồng lúa, hoa màu. Đồng thời, phòng chống hạn hán, lũ lụt, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã Vô Ngại, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Dự kiến dự án có tổng kinh phí đầu tư trên 170,6 tỷ đồng. Gồm các hạng mục: Đập chính dài 290m, rộng đỉnh 6,2m; chiều rộng tràn 30m; tổng chiều dài hệ thống kênh 20.929m; đường thi công kết hợp quản lý vận hành hồ chứa nước dài 3.620m; xây dựng khu xử lý (bể lọc, bể chứa) và hệ thống cấp nước sạch...

Người dân ở đây cho hay, nhiều lần tiếp xúc cử tri và ở các cuộc họp thôn bản bà con cũng đã ý kiến nhiều lần về việc huyện Bình Liêu thúc đẩy thi công dự án hồ chứa nước Khe Ngày. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Bà Nguyễn Thị Hương, sinh sống ở thị trấn Bình Liêu cho biết: “Đồng bào ở đây mong mỏi có hồ nước cùng hệ thống tưới tiêu dẫn đến nội đồng để thuận lợi cho việc trồng hoa màu. Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của bà con nếu có trồng trọt cũng chỉ biết phụ thuộc vào thiên nhiên …

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: “Huyện đang thực hiện công tác khảo sát, đề xuất tỉnh xem xét dự án. Dự án rất là cần thiết vì liên quan tới việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và cả nước sinh hoạt cho người dân.

Dự án hồ chứa nước Khe Ngày để thực hiện thì huyện không có khả năng đầu tư vì ngân sách huyện không đủ kinh phí xây dựng vì thế về phía huyện cũng đã kiến nghị lên tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện để đầu tư”.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiểm tra dự án hồ chứa nước Khe Ngày (xã Vô Ngại) theo ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Bình Liêu.

Tại buổi kiểm ông Hồi cũng đã nhấn mạnh, đây là công trình đa mục tiêu cung cấp nước tưới, sinh hoạt cho một số thôn, bản của xã Vô Ngại và thị trấn Bình Liêu, vì thế các ban, ngành, địa phương liên quan phải tính toán cụ thể, sử dụng hiệu quả hồ chứa nước để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ