Vinamilk
Hà Trung - Thanh Hóa: “Xẻ thịt” lòng sông Hoạt để bán, những ai phải chịu trách nhiệm?

Hà Trung - Thanh Hóa: “Xẻ thịt” lòng sông Hoạt để bán, những ai phải chịu trách nhiệm?

(SHTT) -Sau khi dư luận lên tiếng việc huyện Hà Trung phân lô, bán nền “xẻ thịt”lòng sông Hoạt thì các cơ quan chức năng huyện này nhanh chóng “lấp liếm” bằng cách hủy kết quả đấu giá, gây ra nhiều khó khăn cho người dân mua đất. Điều này khiến người dân tỏ hoài nghi về bản chất của các quyết định?

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE