Vinamilk

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Bài học cho Việt Nam

(SHTT) - Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), cho phép các công ty tiếp cận với các công nghệ mới, là chìa khóa để đổi mới nội bộ. Vì vậy Việt Nam cũng cần có các chính sách cụ thể để phát triển thị trường KH&CN.

Trong khuôn khổ hội thảo khoa học "Vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam" của Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô 2018, ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có bài tham luận về việc phát  triển thị trường khoa học và công nghệ. Ông cũng đã đưa ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về những cơ hội chiến lược được cung cấp bởi các thị trường công nghệ và các quyền Sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ có thể là tín hiệu tích cực về giá trị của doanh nghiệp đối với các đối thủ, khách hàng, các đối tác tiềm năng hoặc các nhà đầu tư.

phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe

 

Cùng với đó, Việt Nam cũng cần hỗ trợ các cơ chế thương mại, tạo thuận lợi cho cung và cầu của các công nghệ cũng như cải thiện thông tin trong thị trường công nghệ. Điều này bao gồm việc đưua ra các thỏa thuận cấp phép công khai để cho phép xác định chủ sở hữu sáng chế, quảng cáo những phát minh đã được bảo hộ sáng chế để cấp phép bằng việc sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến, cũng như tăng năng suất chất lượng bằng sáng chế. Bằng sáng chế chất lượng thấp có thể vẫn được giữ bí mật, đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường công nghệ. 

Việc xây dựng các tiêu chuẩn và giải pháp minh bạch để định giá các sáng chế cũng là việc làm quan trọng. Nước ta cũng cần khuyến khích thương mại hóa tài sản trí tuệ thông qua những giải thưởng lớn hơn. Điều này có thể liên quan đặc biệt đối với trường hợp các trường đại học và các viện nghiên cứu công. Hai bước quan trọng đó là khuyến khích các nhà nghiên cứu và các Văn phòng chuyển giao công nghệ TTO chuyên cung cấp các dịch vụ một cách thích hợp, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các đối tác khu vực tư nhân phù hợp. 

Việt Nam cũng cần bảo đảm các điều kiện thích hợp để hỗ trợ các thị trường cạnh tranh, có cấu trúc công nghệ bền vững. Đặc biệt, các nhà hoạch định chính sách nên bảo đảm rằng thị trường KH&CN được phép tiếp cận với các công nghệ một cách công bằng và hiệu quả, phân bổ các khoản thu liên quan từ thương mại công nghệ một cách công bằng. Một số chính sách có thể có liê quan nhiều như chính sách SHTT ảnh hưởng đến việc sử dụng và lưu hành các quyền SHTT, chính sách cạnh tranh bảo đảm các cơ chế thị trường không bị méo mó bởi hành vi độc quyền hoặc xung đột, các chính sách liên quan đến định giá tài sản trí tuệ, chính sách thuế ảnh hưởng đến các dòng công nghệ ở ranh giới quốc tế và các chính sách NC&PT kích thích việc tạo ra và lưu thông kiến thức và công nghệ mới.

Hương Mi