SO HUU TRI TUE
Xác định những hành vi vi phạm nhãn hiệu và các mức xử lý

Xác định những hành vi vi phạm nhãn hiệu và các mức xử lý

(SHTT) - Tình trạng vi phạm nhãn hiệu đang diễn ra khá thường xuyên tuy nhiên những kiến thức về sở hữu trí tuệ lại chưa được phổ biến rộng rãi. Dưới đây là cách xác định những hành vi vi phạm nhãn hiệu hàng hóa dành cho các doanh nghiệp, công ty.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE