Sea Bank
ACB Gia Lai: Gây khó khăn cho khách hàng VIP? - Bài 2: Liệu có áp đặt trong việc thu hồi nợ trước hạn?

ACB Gia Lai: Gây khó khăn cho khách hàng VIP? - Bài 2: Liệu có áp đặt trong việc thu hồi nợ trước hạn?

(SHTT) - Sau khi không ký vào hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng tài sản cho ACB Gia Lai, mà cụ thể là ông Đinh Hữu Chung – quyền giám đốc ACB Gia Lai là người nhận ủy quyền, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ánh vẫn không nhận được bất kỳ một thông báo chính thức nào từ phía ngân hàng.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE