Vinamilk
Quảng Long Thanh Hóa trúng hàng loạt gói thầu tại Thái Nguyên

Quảng Long Thanh Hóa trúng hàng loạt gói thầu tại Thái Nguyên

(SHTT) - Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa (Nhà thầu Quảng Long Thanh Hóa) đã chính thức vượt qua nhiều nhà thầu khác để trúng 3 gói thầu tại Thái Nguyên. Và điều đáng nói là trong mỗi gói thầu đều có doanh nghiệp đóng tại Thanh Hóa đồng hành...

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE