Vinamilk
Nhiều lãnh đạo phường ở TP HCM bị kỷ luật vì tham nhũng

Nhiều lãnh đạo phường ở TP HCM bị kỷ luật vì tham nhũng

Nhiều chủ tịch, phó chủ tịch phường cùng hàng loạt cán bộ ngành nghề khác tại TP HCM bị cho là có "tư túi" đã bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2012.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE