Vinamilk
Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉ

Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉ

Bằng việc lập ra hàng loạt công ty con rồi mang tài sản ảo đi thế chấp vay vốn, một đại gia đất cảng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE