Giấc mơ sữa Việt Nam
Thực phẩm không an toàn bị thu hồi sẽ được xử lý thế nào?

Thực phẩm không an toàn bị thu hồi sẽ được xử lý thế nào?

(SHTT) - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này được ban hành ngày 14/09/2018, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE