SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/09/2023

SO HUU TRI TUE

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kịp thời phát hiện, chặn đứng hơn 2.000 bao phân bón hết hạn sử dụng từ năm 2015 trước khi chuẩn bị tung ra thị trường.