Giấc mơ sữa Việt Nam

Phân biệt cam Cao Phong Hòa Bình và cam Trung Quốc

(SHTT) - Hiện tại trên thị trường, cam Trung Quốc đang được trà trộn khá nhiều, lấy mác là cam Cao Phong Hòa Bình. Vì vậy người tiêu dùng nên nắm vững những kiến thức dưới đây để phân biệt được 2 loại cam này.