Vinamilk

OGC báo lãi sau thuế gần 239 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2020 nhờ tiết giảm chi phí

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Kết thúc nửa đầu năm 2020 OGC báo lãi sau thuế gần 239 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán giảm 44% nên lợi nhuận gộp đạt 35 tỷ đồng giảm 56% so với quý 2/2019.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên mức 17,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm sâu từ 22,4 tỷ xuống còn 946 triệu đồng do trong kỳ không phát sinh khoản chi phí lãi vay. Cùng với đó chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm sâu 35% và 82,5%, lần lượt còn 14,2 và 13,3 tỷ đồng.

Kết quả OGC báo lãi quý 2 đạt hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 38 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm khoảng 38% xuống mức 263 tỷ đồng, chủ yếu là tình hình dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty trong Tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, du lịch và thực phẩm. Ngoài ra trong kỳ, công ty OCH (Công ty con của OGC) thoái hoàn toàn vốn tại CTCP Khách sạn Suối Mơ và 1 phần vốn tại CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư nên không hợp nhất kết quả kinh doanh như cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên doanh thu tài chính lại tăng đột biến gấp 9 lần lên mức 274,5 tỷ chủ yếu do trong kỳ công ty OCH thoái vốn tại 2 đơn vị âm vốn chủ sở hữu. Việc thoái vốn tại hai đơn vị này giúp tập đoàn ghi nhận trong kỳ một khoản lợi nhuận tương ứng với các khoản lỗ đã ghi nhận trước đây. Các khoản chi phí đều được tiết giảm tối đa nên OGC báo lãi sau thuế gần 239 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 30 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020 OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.008,6 tỷ đồng, LNST dự kiến đạt 206,6 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2020, OGC mới hoàn thành được 26% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 16% mục tiêu về lợi nhuận.

Cách thức Ocean Group ứng xử với nợ vô thời hạn

Theo Ocean Group, hiện tại, dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của Công ty là 2.158 tỷ đồng, dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi là 525 tỷ đồng. Tổng 2 khoản này là 2.683 tỷ đồng.

Giải thích việc này, lãnh đạo Ocean Bank cho biết, các khoản phải thu của Công ty là các khoản hỗ trợ vốn cho đối tác, phần lớn là nợ tồn đọng mang tính lịch sử của Công ty, xảy ra từ thời điểm bắt đầu diễn ra biến cố liên quan đến vụ án ông Hà Văn Thắm hồi tháng 10/2014. Việc liên tục phải trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi là nguyên nhân chính dẫn đến các khoản thua lỗ khủng của Ocean Group trong một số năm sau biến cố.

Để xử lý nợ, Ocean Group đã thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ, như đã thực hiện thu hồi cấn trừ nợ 8,7 triệu cổ phiếu OCH. Một số khoản khác đang được Ocean Group đàm phán với các đối tác để cơ cấu các khoản nợ phải thu và phải trả tương ứng. Một số khoản nợ đã khởi kiện đối tác để thu hồi nợ...

Trong bối cảnh nợ của Ocean Group như hiện nay, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vừa tổ chức tháng 7/2020, ông Lò Hồng Hiệp, Tổng giám đốc Ocean Group đã đề xuất cách ứng xử với 3 nhóm nợ.

Trong đó, phương án thứ nhất là xóa nợ đối với một số khoản nợ cá nhân đang chấp hành các hình phạt tù, đã bị khởi tố liên quan đến các khoản nợ. Trong nhóm này còn có các khoản nợ mà bản chất là chi phí Công ty xây dựng các công trình phúc lợi và các khoản nợ mà đối tác đã lâm vào tình trạng phá sản, giải thể.

Với nhóm thứ hai, Công ty xóa các khoản nợ phải thu đối với các tổ chức đã lập dự phòng 100% và đã quá hạn 3 năm tính từ thời điểm đã trích lập dự phòng 100%, đối tác không có tài sản và khả năng trả nợ.

Với nhóm thứ ba, Công ty sẽ thực hiện bán theo từng khoản nợ hoặc nhóm các khoản nợ với giá trị thu hồi không thấp hơn 10% giá trị gốc của khoản nợ.

Một trong những vấn đề cổ đông đặt ra là các vấn đề pháp lý cho việc xóa nợ, cũng như quyền lợi của cổ đông sẽ như thế nào?

Giải thích về việc xóa nợ với các cá nhân đang chấp hành án tù, đại diện Ocean Group cho biết, các trường hợp như ông Hà Văn Thắm, ông Hoàng Văn Tuyến… đang chấp hành án do các sai phạm liên quan đến vi phạm chế độ kế toán tại Ocean Bank trong các giao dịch giữa Ocean Group và Ocean Bank. Theo vụ án này, Ocean Group cũng phải chịu liên đới trách nhiệm tài chính theo kết luận của cơ quan điều tra. Các nội dung này đã được Công ty công bố thông tin.

Ông Lò Hồng Hiệp cho biết, các quy định pháp lý cho việc xóa nợ cũng đã được thể hiện trong Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi sau khi đã có quyết định xử lý, Công ty vẫn theo dõi trong hệ thống quản trị của Công ty và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp thu hồi nợ. Trường hợp Công ty thu hồi được khoản nợ nào đó đã được xử lý như trên, số tiền thu hồi được (sau khi trừ các chi phí liên quan) sẽ được ghi nhận là thu nhập bất thường.

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ