Vinamilk
Mazda3 tại Việt Nam tiếp tục bị triệu hồi hơn 16.000 chiếc

Mazda3 tại Việt Nam tiếp tục bị triệu hồi hơn 16.000 chiếc

(SHTT) - Mazda3 được lắp ráp tại Việt Nam sẽ bị triệu hồi 16.038 chiếc xe được sản xuất từ ngày 9/12/2014 đến ngày 1/11/2016 để cập nhật phần mềm điều khiển túi khí. Đợt triệu hồi sẽ kéo dài từ ngày 16/11/2016 và kết thúc vào ngày 30/6/2017 tới.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE