SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/09/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 6 năm trước
Ô tô tồn kho nhiều, các DN đang đại hạ giá để xả hàng. Mua xe tồn kho lúc này được hưởng ưu đãi lớn. Tuy nhiên, xe tồn kho để lâu, có nguy cơ giảm chất lượng.