SO HUU TRI TUE

Nửa đầu năm 2018: Lợi nhuận Bảo Việt Bank giảm mạnh, nợ xấu ở mức 3,35%

(SHTT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của BaoVietBank lần lượt đạt 24,4 tỷ đồng và 18,3 tỷ đồng, giảm tương ứng 56,7% và 59,3% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, hiện Ngân hàng này đang có 790 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,35% tổng dư nợ cho vay.

 Mới đây, Ngân hàng TMCP Bảo Việt – BaoVietBank đã công bố BCTC bán niên 2018 với tổng thu nhập hoạt động đạt mức 574 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. 

bao_viet_bank

 

Theo đó, ngoại trừ thu nhập lãi thuần của BaoVietBank giảm 32,6%, xuống còn 267,3 tỷ đồng, các lĩnh vực kinh doanh khác của Ngân hàng đều tăng trưởng mạnh. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 63,9%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng gấp đôi lên mức 28,1 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 264 tỷ đồng, gấp gần 9,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, hoạt động khác cũng mang về khoản lãi thuần 234 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 903 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ vừa rồi, chi phí hoạt động của Ngân hàng này lại tăng 24,4% lên mức 260,8 tỷ đồng, cùng với đó là việc tăng trích lập dự phòng rủi ro lên 288,9 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Ngân hàng chỉ đạt 24,4 tỷ đồng và 18,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 56,7% và 59,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, BaoVietBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 120,8 tỷ đồng. Mặc dù vậy, với kết quả đạt được, hiện BaoVietBank mới chỉ hoàn thành 15% kế hoạch cả năm đã đề ra.

baovietbank

 Nguồn: BCTC bán niên 2018 BaoVietBank

Tính đến ngày 30/6/2018, BaoVietBank có tổng tài sản đạt mức 41.886 tỷ đồng, giảm 7.000 tỷ so với đầu năm. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 4,2% lên 25.083 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt mức 23.574 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2017.

Trong số này, lĩnh vực xây dựng đang chiếm tỷ trọng cho vay cao nhất tại nhà băng này, với 7.743 tỷ đồng, tương đương 1/3 dư nợ. Bên cạnh đó, BaoVietBank hiện đang có 790 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,35% tổng dư nợ cho vay và 1.295 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC để đổi lấy trái phiếu đặc biệt.

BAOVIETBANK1

 Nguồn: BCTC bán niên 2018 BaoVietBank

Ngoài ra, kỳ vừa rồi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng âm 2.280 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là dương 908 tỷ đồng, nguyên nhân là do tăng các khoản tiền gửi và vay  8.003 tỷ đồng, tăng khác về công nợ hoạt động 136 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư lỗ 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 567 triệu đồng.

Ánh Phượng


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài