Vinamilk

Nông Cống (Thanh Hóa): Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

(SHTT) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2022, Nông Cống quyết tâm hoàn thành xây dựng huyện NTM.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Xác định Chương trình MTQG về xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa nên khi bắt tay vào thực hiện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nông Cống đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ từ trên xuống dưới. Qua đó đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã ban hành 14 Nghị quyết, 25 Quyết định về tập trung chỉ đạo Chương trình XD NTM trên địa bàn huyện; 11 Quyết định thành lập, kiện toàn và quy chế hoạt động của BCĐ và Văn phòng điều phối NTM huyện.

HĐND huyện Nông Cống đã ban hành 05 Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM.

huyen nong cong

 Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Nông Cống đã ban hành 05 Quyết định về thực hiện Nghị quyết HĐND huyện; 31 Quyết định phê duyệt Quy hoạch, 31 quyết định phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, 31 Quyết định phê duyệt đề án xây dựng Nông thôn mới; 18 Quyết định công nhận các tiêu chí cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng thời, BTV, BCH Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện, Văn phòng điều phối huyện đã ban hành 25 Thông báo Kết luận, trên 60 tờ trình, 28 kế hoạch, 52 báo cáo, trên 280 công văn,... để phục vụ công tác triển khai, thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được huyện quan tâm triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, qua đó, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và các nội dung về xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn An, một người dân xã Trường Trung phấn khởi cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Do đó, khi có chủ trương là người dân chúng tôi ủng hộ ngay. Đối với huyện Nông Cống, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương được thực hiện rất tốt, hợp lòng dân, người dân rất ủng hộ”.

Rõ ràng, khi ý Đảng hợp với lòng dân thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Những kết quả đạt được trong 10 năm là minh chứng cụ thể trong việc hiện thực hóa những chủ trương đúng đắn đã triển khai.

Những kết quả ấn tượng

Tính đến 30/6/2019, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, về tiêu chí xã NTM toàn huyện đã đạt 525 tiêu chí, bình quân 17,5 tiêu chí/xã; số xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh công nhận là 15 xã/30 xã. Hiện nay huyện đã hoàn thiện Hồ sơ thẩm tra cho 01 xã NTM nâng cao Trường Sơn và 01 xã NTM Thăng Thọ đang trình UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận trong quý III năm 2019. Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 4 xã về đích NTM và 01 xã NTM nâng cao.

Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng GTSX ngành nông – lâm – thủy sản năm 2018 chiếm 27,5% giảm 7,3%, công nghiệp – xây dựng chiếm 43,6%, tăng 10,4% và dịch vụ thương mại chiếm 28,9 % giảm 3,1% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt 32 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011).

Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp – xây dựng được xác định là ngành kinh tế quan trọng, chủ đạo của huyện, với tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào ngân sách, năm 2018 đạt 3.714,2 tỷ đồng (tăng gấp 6,0 lần so với năm 2011).

Nhận thức việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là một lĩnh vực có tác động thúc đẩy mạnh mẽ phát triển trên các mặt kinh tế xã hội, những năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các xã đã kết hợp nhiều nguồn vốn khác nhau, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn và đã đạt kết quả khá toàn diện, cụ thể: có 100% (237 km) đường trục xã, liên xã được nhựa hóa/bê tông hóa, tăng 90% so với năm 2011; 85% (552,5/650 km) đường trục thôn, xóm, trục nội đồng được nhựa hóa/bê tông hóa, tăng 80% so với năm 2011; Hệ thống tưới, tiêu nội động do xã, thị trấn quản lý đều nằm trong hệ thống tưới, tiêu liên xã với tổng chiều dài 228,76 km (trong đó, có 71,5% tương ứng với 163,56/228,76 km kênh tưới được kiên cố), tăng 45% so với năm 2011; 100% hệ thống lưới điện của các xã trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Toàn huyện hiện có 250 trạm biến áp; 270 km đường trung thế; hơn 400 km đường dây hạ thế;…

Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh có 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; hàng năm 100% các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đều đạt loại khá trở lên. 100% Đảng bộ các xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh"; chính quyền các xã đạt tiêu chuẩn “tập thể lao động tiên tiến”.

Công tác xây dựng quốc phòng toàn dân được tập trung đẩy mạnh; Duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức, biên chế lực lượng; Tăng cường và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Đến hết năm 2018, huyện có 32/32 xã, thị trấn đạt chỉ tiêu về đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xã hội và đảm bảo bình yên.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, để đạt được kết quả trên bên cạnh chủ trương, đường lối đúng đắn, sự vào cuộc, ủng hộ của nhân dân có vai trò hết sức quan trọng.

“Là một huyện thuần nông nên khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nông Cống gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng, đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền nên đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, chung tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới”, vị Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhấn mạnh.

Như vậy, những kết quả đạt được nêu trên là rất ấn tượng. Đó cũng chính là điều kiện, tiền đề để huyện Nông Cống cố gắng, phấn đấu trong những năm tiếp theo. Bằng những việc làm cụ thể và những gì đã đạt được chắc chắn mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành xây dựng huyện NTM của Nông Cống là điều dễ dàng.

Cao Quang