SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 04/06/2023

SO HUU TRI TUE

Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Một báo cáo nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, tại Việt Nam có tới 60% người dùng Internet thường xuyên truy cập vào các website có luồng nội dung 'lậu', vi phạm bản quyền. Điều này sẽ là thách thức lớn đe dọa tương lai doanh nghiệp kinh doanh nội dung số trong nước.