Vinamilk

Nợ công 2017 ở ngưỡng 3,1 triệu tỷ đồng, mỗi người dân gánh khoản nợ gần 33 triệu đồng

Chính phủ cho biết, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP.

duong-pham-van-dong1-bb-baaadPYIaO
Dự án xây dựng tuyến cầu cạn đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (vành đai 3 Hà Nội) sẽ khởi công trong tháng 11/2017 có tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV, báo cáo về tình hình nợ công được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội cho biết, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. Giảm 1% so với cách đây một năm nhưng nếu xét về giá trị tuyệt đối thì dư nợ công 2017 lại tăng 0,27 triệu tỷ đồng.

"Dù Chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài nhưng với hệ số thanh toán trả nợ nói trên là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách Nhà nước", báo cáo Chính phủ nêu rõ.

Nhằm bù đắp bội chi Ngân sách Trung ương, Chính phủ dự kiến vay mới trong năm 2018 là 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng.

Về vay nợ của chính quyền địa phương, theo khung cân đối Ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến vay để bù đắp cho bội chi Ngân sách địa phương là 11.149,7 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc khoảng 9.951 tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch này, nợ công năm 2018 sẽ ở mức khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ 52,5% GDP và nợ nước ngoài quốc gia là 47,6% GDP.

Để kiểm soát nợ công, Chính phủ cho biết đã triển khai đồng loạt các biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo nợ công trong mức an toàn, trong đó có chủ trương tạm dừng xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Như trong năm 2016 chỉ cấp bảo lãnh Chính phủ cho 1 dự án đường dây truyền tải với tổng trị giá 170 triệu USD, giảm mạnh so với năm 2015; đồng thời thẩm định chặt chẽ các dự án đăng ký sử dụng vốn vay, đặc biệt là các dự án vay mới,...

Tính đến ngày 22/3/2017, theo Viện Khoa học Thống kê cho biết dân số Việt Nam ở mức 95.145.114 người (Xếp hạng 14 trong 20 quốc gia đông dân nhất thế giới), như vậy với dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng vào cuối 2017 thì khoản nợ mỗi người dân gánh sẽ ở ngưỡng gần 33 triệu đồng/người.

 

Quản lý nợ công: Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

Đầu mối quản lý nợ công đang là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và vẫn băn khoăn khi cho ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công, chiều ngày 17/8.

TAGS: