Sea Bank

Ninh Bình đẩy mạnh KH&CN, trao thưởng cho 57 sáng kiến nổi bật

Tỉnh Ninh Bình vẫn đang đẩy mạnh những hoạt động KH&CN trong năm 2016 và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã trao giải cho 57 sáng kiến cấp tỉnh thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế của các công nhân, nông dân.

Chiều 11/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Năm 2016, hoạt động KH&CN tỉnh Ninh Bình đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh về phát triển KH&CN và đạt được những kết quả quan trọng.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch. Trong đó các dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ, nhiều sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ: Cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá mỹ nghệ Ninh Vân, cá Tràu tiến vua; thêu ren Văn Lâm; cơm cháy Ninh Bình. Đồng thời xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dứa Đồng Giao và dê núi Ninh Bình.

ninh binh

 Ninh Bình đẩy mạnh KH&CN, trao thưởng cho 57 sáng kiến nổi bật

Các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã phê duyệt và cho phép triển khai 26 nhiệm vụ khoa học và công nghệ,  bao gồm lĩnh vực: Nông nghiệp phát triển nông thôn; khoa học xã hội và nhân văn; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, công nghệ thông tin.

Công tác nghiên cứu khoa học tại các sở, ban, ngành có bước tiến mới. Nhiều sở, ngành đã giành kinh phí cho nghiên cứu khoa học và đưa nghiên cứu khoa học trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua.

Côngtác quản lý sở hữu trí tuệ được tăng cường, góp phần quản lý chặt chẽ và nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong năm, đã có 68 đơn vị đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có 22 đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả. Năm 2016, toàn tỉnh có trên 3.200 sáng kiến cấp cơ sở và 57 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Trong đó, nhiều sáng kiến của công nhân, nông dân đã thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế. Nhiều cơ quan, đơn vị có phong trào sáng kiến sâu rộng như: ngành Giáo dục, Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành khoa học công nghệ tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng khoa học, công nghệ mới.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các đề tài, dự án khoa học, trong đó lưu ý đánh giá kết quả thực hiện bằng việc xác định khả năng áp dụng và nhân rộng trong thực tế. Tích cực phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh phát triển công nghệ thông tin để sớm đưa Chính phủ điện tử vào ứng dụng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân và tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong năm 2016.

Cũng tại hội nghị, các tác giả, đồng tác giả của 57 sáng kiến đã được trao thưởng và giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016.

Theo Ninh Bình Online