SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 6 năm trước
Theo ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, tính khả thi của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nên bắt đầu bằng những bước nhỏ và đơn giản nhưng cần được thực hiện ngay.