Vinamilk
Cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể chè Đại Từ - Thái Nguyên

Cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể chè Đại Từ - Thái Nguyên

(SHTT) - Trong khuôn khổ buổi khai mạc Lễ hội Trà Đại Từ năm Kỷ Hợi, đại diện Cục SHTT đã trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể chè Đại Từ và logo nhãn hiệu tập thể trà Đại Từ cho huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE