Vinamilk
Doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ gặp bất lợi gì?

Doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ gặp bất lợi gì?

Câu hỏi: Tôi mới thành lập doanh nghiệp và chưa kịp đăng ký bảo hộ thương hiệu. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không và nếu không đăng ký bảo hộ thương hiệu thì sẽ gặp bất lợi gì?

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE